Nordkajen

Nytt stadsutvecklingsprojekt i Örnsköldsvik

Nordkajen Fastighetsutveckling AB har kommit överens med Örnsköldsviks kommun om en fortsatt stadsutveckling av den inre hamnen, i anslutning till resecentrum, i centrala Örnsköldsvik.

 

Planerna innefattar idag idéer om nyproducerade lokaler för kontor, vård, utbildning, butiker, bostäder och parkeringshus. Ytterligare funktioner kan tillkomma över tid, beroende på marknadens önskemål. Investeringen beräknas uppgå till mellan 170-230 miljoner kronor beroende på slutlig lösning.

 

För att utveckla och förvalta de nya fastigheterna har Nordiska Centrumhus och Strandkajen startat det gemensamma bolaget Nordkajen Fastighetsutveckling AB.

Håkan Martinell, VD – Nordiska Centrumhus: ”Det känns jättekul att få vara en del av Örnsköldsviks utveckling, och vi tror verkligen att dessa projekt kan utgöra en bra grund för framtida stadsutveckling. Vi äger sedan tidigare ”ÖA-Husen” i Örnsköldsvik och är en relativt ny aktör i staden. Vi är helt övertygande om att Örnsköldsvik har behov av mer bostäder och moderna verksamhetslokaler med tydlig miljöprofil.”

 

Grundandet av Nordkajen tillsammans med Strandkajen gör nu att Örnsköldsvik får en helt ny aktör inom fastighetsutveckling”,

Markus Näslund, Strandkajen AB: - ”Det känns inspirerande att medverka till att denna del av staden blir mer levande och attraktiv. Målet är att utveckla Örnsköldsviks stadskärna och bidra till att både gäster och invånare trivs.”

Carina Nordström, Örnsköldsviks kommun: En mycket positiv satsning i utvecklingen av Örnsköldsvik. Detta är verkligen ett stadsutvecklingsprojekt och ett bra bidrag till denna stadsdel. Det handlar om såväl bostäder och kontor som parkering och dessa blir lösta i ett sammanhang.

 

Nordiska Centrumhus är idag verksamt i Umeå och Örnsköldsvik. Vi arbetar främst med fastighetsförvaltning och utveckling, där vår ambition är friska, vackra hus med nöjda hyresgäster i väl fungerande rum och lokaler.

 

Strandkajen är en lokal fastighetsaktör som arbetar aktivt med ett bostadsprojekt i direkt anslutning till ovanstående projekt. Projekteringen för bostadsprojektet innehållande 35 lägenheter, butik och restaurang pågår och projektet planeras att vara klart sommaren 2019.

 

Kontakt: Nordiska Centrumhus

Håkan Martinell, VD Nordiska Centrumhus

hakan.martinell@nordiskacentrumhus.se

Tel. 0660-43 17 80

Ladda ner pressreleasen som PDF här
Ladda ner presentationen som PDF här